Voorlichting is belangrijk

De leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol in een winkel lijkt steeds hoger te worden. Maar jongeren zullen altijd op een jongere leeftijd aan drank kunnen komen. Misschien via een winkelier die de alcoholhoudende drank toch verkoopt, maar het kan ook zijn dat de ouders de jongeren laten experimenteren. Hoe dan ook, jongeren zullen op een gegeven moment in aanraking komen met alcohol. Tijdens de puberteit wordt alles wat volwassen mensen doen, zoals seks en drugs, interessant en zodoende zal een jongere vaak ook zonder dat de ouders het weten al alcohol hebben gedronken.

 

Voorlichting is belangrijk. Wacht niet tot uw zoon of dochter dronken thuiskomt. Begin zelf eens op een rustige avond met uw kind over alcohol. Het kan zijn dat uw kind al zonder uw medeweten met alcohol experimenteert. Uw kind kan dit ontkennen, maar blijkt inderdaad dat hij of zij wel eens alcohol drinkt, toon dan begrip. Word vooral niet boos, want dan werkt u in de hand dat uw zoon of dochter het stiekem gaat doen.

 

Naast dat uw kind kan experimenteren met alcohol, kan het ook goed zijn dat hij of zij stiekem rookt of blowt. Toon altijd begrip, hoe erg u het ook vindt dat uw kind bepaalde genotmiddelen gebruikt. Word niet boos. Dit gedrag komt veel voor in de puberteit.

 

 

Wijs uw kind op de gevaren van alcohol

Wanneer u begrip toont is de kans groter dat uw kind openstaat voor uw argumenten om hem of haar van alcoholgebruik te weerhouden of afspraken te maken over het alcoholgebruik. Zo is de kans op verslaving groter wanneer iemand al vroeg begint met drinken. Iemand met een alcoholverslaving heeft geen fijn leven. Hij of zij heeft constant alcohol nodig om te kunnen functioneren. Vaak ontstaan er naast een alcoholprobleem ook problemen op andere vlakken. Iemand die een avond flink heeft gedronken zal zich de volgende dag slecht kunnen concentreren op school of op het werk. Iemand die veel alcohol drinkt zal ook slechte eetgewoonten hebben. Er wordt in de meeste gevallen niet gebalanceerd genoeg gegeten en te weinig bewogen, waardoor er ook andere complicaties kunnen optreden.

 

 

Maak afspraken over alcohol

Het beste is om afspraken te maken. U kunt bijvoorbeeld een beloning afspreken wanneer uw kind tot zijn of haar achttiende geen alcohol drinkt. Een beloning zoals men dit ook vaak ziet worden afgesproken tussen ouders en kind over roken. Uiteraard kunt u ook een straf afspreken. Bijvoorbeeld dat uw kind een week lang de telefoon niet mag gebruiken of niet op de computer mag wanneer hij of zij alcohol heeft gedronken. Over het algemeen werkt belonen echter beter dan straffen.

 

Wanneer uw kind wat ouder is en toch graag alcohol drinkt (en u kunt uw kind er echt niet van weerhouden), spreek dan een limiet af. Bijvoorbeeld dat er om de vier of vijf weken een biertje mag worden gedronken. Doe dit in ieder geval niet wanneer het kind jonger is dan zestien jaar. Hiermee geeft u het signaal af dat u drinken beneden deze leeftijd tolereert. Dit is een slecht signaal. Een jeugd zonder alcohol is nog altijd het allerbest.